www.msi-trade.dk/  TRAPPER, StålTrapper Smedejernstrapper Opsadlede-Trapper Spindel-Trapper Indendørs-Trapper Udendørs-Trapper. - Schøller Stål - - Originale Gitterriste: Schøller Stål sælger Gitterriste.-

Indendørs / Udendørs stål trapper   
Spindeltrapper   
Galvaniserede trapper   
Flugtvejs / Brand-trapper   
Ligeløbstrappe   
Terræn trappe   
Industri trappe   
Trappetrin   

Galvaniseret / Pulverlakeret,Smedejern,Rustfrit stål,Aluminium


Tilbud,Priser,
vurdering af løsning / opmåling,
foretages ved besøg på stedet.
Kbh, Sjælland.
Hurtig levering!
Tlf. 7025 3630
 * 
Ringager 9 - 11
2605 Brøndby

Start Trapper  | start Gelændere    Føj til foretrukne   Kontakt Om Firma
 

Trapper:Trappe flugtvej,flugtvejs*trapper:

 Steelsupply.dk * Shop 

 

TRAPPER oversigt:

 Ligeløbstrapper

Trapper udendørs

Trapper indendørs

 STÅLTRAPPER  inde.

Spindeltrappe

Trappe ligeløb

Trappe stilbar

Trappe til flugtvej

Trappe til industri

 Pris Billige TrappeVanger

Smedearbejde

 Rækværk Gelænder TYPER Udendørs !   tegninger.

Trappe typer:

Trappetrin Stål Trin:
 -

Ristetrin trappetrin:

TRINriste indgangsriste:

Riste: Gitterriste

Køreriste industririste:

Riste: Lyskasseriste

 
 

NYT GELÆNDER:

SE alle GELÆNDERE:

 
 
 
 
 
 

INDENDØRS
Trappe
Referencer :

 Opsadlet ståltrappe, venstre-sving
 Ståltrappe m. glastrin, venstre-sving
 Opsadlet fritstående, sort gelænder
 Indendørs ståltrappe
 Opsadlet,indvendig StålTrappe,med trætrin.
 Center-trappe
 GLASTRAPPE kunde-design
 
 
 

UDENDØRS
Trappe
Referencer:

 Udendørs Ståltrappe
 Spindeltrappe
 Altan-Trapper,
 Altan-Terrasser i Stål
 Spindeltrappe
 Altan + Spindeltrappe sort
 Trappe m. ristetrin
 Ligeløbstrappe
 Spindeltrappe Kbh.
 Spindeltrappe Gentofte
 Udskiftning af Trætrin
 Indgangs-trappe m. hårdttræ-trin
 Udvendig Halvsving Trappe m repos
 Kvartsving-trapper
 Ligeløbs-trapper
 

Mindre STÅLTRAPPER-:

 Trapper m. Opsadlet Riste-trin
 Trapper m. Opsadlede Riste-trin
 HOVEDTRAPPE m. hårdt-træ trin
 Trapper m. 1-trin
 Trapper m. 2-trin + repos
 Trapper m. 3-trin + Trin af gitterriste
 Trapper m. 3½ trin + Hulpladetrin
 Trapper m. 3 trin + repos + Gelænder,
 Trapper m. 4 trin + Rør-gelænder,
 Trapper m. 5 trin + Gelænder + Hulplade-trin
 Trapper m. 5 trin + Sort lakeret. + Gelænder
 Trapper m. 7 trin + Sort, Gelænder + trætrin
 BILLIG TRAPPE, ståltrappe
 
 

Træ til Trappetrin, Altan gulv, Terrassegulv

 
 Trapper INSPIRATION 1:
 Trapper INSPIRATION 2:
 
 
 
 
 

Hegn & Tråd Gitre:

 Vindues-gitter Tyverisikring
 PresseGitter Tråd-Hegn
 
 HEGN Trådhegn Flethegn
 HEGN PanelHegn
 HEGN Balusterhegn Smedejernshegn
 
 HEGN HegnsStolper
 
 
 
 
 

 ALUMINIUM:

 Trappe Skinner alu
 
 
 
 Anbefaling:
 Afslibning trægulve

 HERKULES GULVSERVICE

Kontakt:

 
 
 
 
 Anbefaling:
 
 Installatør - Elektriker

  Installatør, København:

Ivan P. EL-Service.

 
 
  

KONTAKT #1

Uforpligtende tilbud / Leveringstider:
Henvendelse direkte

msi-trade.dk
v/Schøller Stål ApS
Ringager 9 - 11
2605 Brøndby

Kundeservice
Tlf. 7025 3630
CVR..nr 33640706


Kontakt os her

E-mail svartider !


Ekspedition #1

Åbningstider:
Kontor

Mandag - Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 13:00

Tlf.
7025 3630

 

Partner / Samarbejde:


 
SchøllerStål
  steelsupply.dk
  steelsupply.dk/shop/
  msi-group.dk


  msi-trade.dk
  msi-trade.dk/ Gelændere
  msi-trade.dk/ TRAPPER
  msi-trade.dk/ HEGN
 

  i samarbejde med:

 
  HERKULES
GULVSERVICE

 .EL INSTALLATØR
  Ivan P. Elservice


Anbefaling:

Seriøst
Regnskabs program


 

 

 

    Flugtvejstrapper:Trappe til flugtveje,Brand & Rednings trapper:Vi leverer utallige former for flugtvejs trapper, brandtrapper & rednings-trapper, ramper, stiger, facadestiger, leidere m.m.
Vi er gerne behjælpelige med beregninger,udformning og montering,opsætning.

En brand & rednings-trappe i stål.... står tilbage, hvis uheldet er ude.
En brand & rednings-trappe i stål,
står tilbage hvis uheldet er ude.

 

 

Brandtrapper:
Levering & montering.
Flugtvejstrapper. Brandtrapper. Redningstrapper. Udføres til enkeltopgaver til eksisterende bygninger.

Flugtvejstrapper.
Brandtrapper.
Redningstrapper.

Udføres som enkeltopgaver til eksisterende bygninger, i samarbejde med bygherre
i henhold til bestemmelserne i bygningsreglementet.

Her udført i kundevalgt design og materialer:

galvaniseret flugt og rednings trappe.

Montering af galvaniseret flugt og rednings trappe.

flugt-trappe og rednings trappe, galvaniseret

 

Brand og rednings trappe, galvaniseret.

 

Flugttrappe, brand og rednings trappe, galvaniseret.
Flugttrappe, brand og rednings trappe, galvaniseret.

 

Brand & rednings trapper gennerelt: Lovgivning.


Trapper og ramper i flugtvej
En
flugtvejstrappe er en trappe, der fører direkte til terræn i det fri, evt. via et forrum eller vindfang. I traditionelt byggeri placeres flugtvejstrappe oftest i selvstændige brandmæssige enheder (brandsektioner). I bygninger i to etager, hvor der er kort flugtvej og god mulighed for personredning, vil det ofte være forsvarligt, at flugtvejstrappe er en udvendig trappe uden trapperum. Udvendig flugtvejstrappe skal være anvendelig uanset vejrlig; derfor er det ofte hensigtsmæssigt, at der etableres en form for klimaafskærmning.

Flugtvejstrappe bør udføres som trappe i fælles adgangsvej, jf. kap. 3.2.2. Flugtvejstrapper, bør have lige trappeløb, da det tager længere tid at anvende en spindel- eller vindeltrappe.

For at sikre, at trapperne er tilgængelige for redningsberedskabet, bør trappernes bærende konstruktioner have en vis brandmodstandsevne. I 'Eksempelsamling om brandsikring af byggeri' (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2006b) findes retningslinier for brandkrav til trappers bærende konstruktioner

Kilde:
Statens ByggeforskningsinstitutBrandmur Flugtvejstrappe /leider. ...TrappeGelænder model-id: msi-148    
Spindeltrappe, meget anvendt som brand & rednings trappe / flugtvejstrappe.     Ligeløbstrappe som rednings trappe

Spindeltrappe, her anvendt som, brand & rednings trappe / flugtvejstrappe.

 Fælles adgangs trappe, fungerer samtidig som fælles flugtvejstrappe....model-id: msi-155
model-id: msi-155


Alt i varmtgalvaniseret, rustfrit stål, udførelse.

    


Stk. 1 En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen. (5.2, stk. 1 - 8) I traditionelle bygninger kan flugtveje udformes som gangarealer, som beskyttede gangarealer (flugtvejsgange) og som beskyttede trapper (flugtvejstrapper), der ikke indrettes til andre formål end trafik.
En flugtvej skal til enhver tid være anvendelig ved evakuering, jf. bygningsreglement 1995, kapitel 6.2, stk. 1. Hvis elevatorer, rullende fortove, automatiske døre og porte, døre med elektriske låsesystemer, skydedøre, drejedøre, tilkørselsramper samt døre ved tælleapparater, kasseopstillinger eller lignende indgår i flugtvejen, er det vigtigt, at installationerne udføres og placeres, så de ikke blokerer eller på anden måde forringer flugtvejen. Det vil sige, at der eksempelvis bør træffes foranstaltninger, så automatiske døre kan åbnes på trods af strømsvigt mv. Flugtveje skal i øvrigt opfylde bestemmelserne i bygningsreglement 1995, kapitel 4.2, om adgangsforhold. 
Kilde:
Bygningsreglement:


Vejledende:

Dansk Standard angiver i DS 410:1998, følgende lasttilfælde for trapper (adgangveje).

Pkt. 3.1.2 Adgangsveje

Pkt. 3.1.2.1 Interne adgangsveje
Interne, ikke offentligt tilgængelige trapper og korridorer i boliger.
Lasten er: q = 2,0 kN/m², y = 0,5; Q = 2,0 kN, y = 0

Pkt. 3.1.2.2 Almindelige adgangsveje
Trapper, korridorer, altangange, forhaller og andre adgangsveje til
Lokaler, for hvilke q er mindre end eller lig med 3,0 kN/m².
Lasten er: q = 3,0 kN/m², y = 0,5; Q = 3,0 kN, y = 0.
Lasten er inklusive eventuel snelast. *

Altangange skal tillige undersøges for last som anført under altaner m.v., punkt 3.1.3

Pkt. 3.1.2.3 Adgangsveje i øvrigt
Trapper, korridorer, altangange, forhaller og andre adgangsveje til Lokaler, for hvilke q er støre end 3,0 kN/m².
Lasten er: q = 5,0 kN/m², y = 1,0; Q = 3,0 kN, y = 0.
Lasten er inklusive eventuel snelast.

Pkt. 3.1.3 Altaner m.v.
Altaner, altangange og balkoner.
Lasten er: q = 2,0 kN/m², y = 0,5; Q = 2,0 kN, y = 0.
Lasten er inklusive eventuel snelast.
Samtidig med fladelasten på 2,0 kN/m² skal der påføres en lodret
linielast på 1,0 kN/m langs én fri rand. Linielasten kan regnes fordelt over en bredde på 0,1 m, og kan i det område regnes at virke
alene.

For svært belastede trappekonstruktioner, såsom ved sportshaller, tribuner, koncertsale, stadioner til offentlige begivenheder, kan endvidere benyttes:

3.1.1.7 Samlingslokaler uden faste siddepladser
Kategori C3, C4 og C5
Lasten er: q = 5,0 kN/m², y = 0; Q = 4,0 kN, y = 0.
Sidstnævnte lastkriterier må angives ved forespørgsel eller ordre.

Yderligere....
De væsentligste ændringer i BR10 (01.12.2010- )
(br10 00 id79) 5.2 Flugtveje og redningsforhold:

 

Mindre STÅLTRAPPER-:

 Trapper m. Opsadlet Riste-trin
 Trapper m. Opsadlede Riste-trin
 HOVEDTRAPPE m. hårdt-træ trin
 Trapper m. 1-trin
 Trapper m. 2-trin + repos
 Trapper m. 3-trin + Trin af gitterriste
 Trapper m. 3½ trin + Hulpladetrin
 Trapper m. 3 trin + repos + Gelænder,
 Trapper m. 4 trin + Rør-gelænder,
 Trapper m. 5 trin + Gelænder + Hulplade-trin
 Trapper m. 5 trin + Sort lakeret. + Gelænder
 Trapper m. 7 trin + Sort, Gelænder + trætrin
 BILLIG TRAPPE, ståltrappe

Trappetrin Ståltrin galvaniseret

*Udendørs* Trappetrin stål galvaniseret

Indgangsrist med stilbare aluminiumsben

RISTE til indgang galvaniseret, skraberist

Riste, KØREriste, Kraftige riste

Smedejernsgelænder,design,MONTERING,OPSÆTNING:

LYSKASSERISTE NY LYSKASSERIST

Trapper udendørs

Spindeltrappe

Trappe typer:

Trappetrin  Stål Trin:

Stige Trin:

Trappe/gelænder guide:

SpindelTrappe Trin:

Trappetrin,Trin GDS:

Gelænder: Crosinox udendørs:

Gelænder: Crosinox Glas værn:

Gelænder: Crosinox stålwire værn:

Pris billigt, Gelænder i galvaniseret stål, Firkantrør / Ø-rør

Trappe/gelænder guide:

Nyeste udendørs gelænder, opgaver / referencer:

Crosinox Gelænder vedligeholdelse:

 

Ristetrin trappetrin: Trinriste Galv. Stål Trappetrin

TRINriste indgangsriste: TRINriste Galv. indgangsriste, DØRriste

Riste: Gitterriste Gitterriste, galv. Riste: Gitterriste

Køreriste industririste: Kraftige RISTE, Køreriste, Kørestærke Riste

Riste: Lyskasseriste Lyskasseriste, tremmeriste, lyskasse riste

 

Flugtvejstrapper. Brandtrapper. Redningstrapper. Udføres til enkeltopgaver til eksisterende bygninger.


TRAPPER, Trapper indendørs, trapper udendørs, hurtig levering, SchøllerStål ApS

Gelænder,rækværk:

Vej,Park,City.

Park gelænder rustfrit:

Billeder: Park,system gelænder

Udendørs rustfrit gelænder / rækværk / værn / sikkerheds hegn. Leveres,opsættes, i store serier ved Vej - Park - city.


Udendørs gelænder / rækværk / værn / sikkerheds hegn.
Leveres,opsættes, i store serier ved Vej - Park - city.


 

 

 Trapper, gelænder FYN


StålTrapper,
StålAltaner,
Stål Gelænder.


OBS...
Tilbud, Pris,
Opmåling
på FYN.

Kampagne tilbud angående opmåling for Trapper, StålAltaner, Gelændere for
kunder på FYN.
Læs mere...


 Trapper, gelænder FYN
 

NYT Gelænder !

Håndliste i TRÆ
Væg gelænder /
Håndliste i TRÆ,
du selv kan montere:

NYT GELÆNDER    NY  HÅNDLISTE   !

 Håndliste i 45mm EG - Gelænder Træ Rundstok 

  Håndliste holder: nr.E02244  Håndliste holder: nr.E02243   
 

 
 

T--69+

T--65
 

 

Inter Clamp:

Inter Clamp gelænder:
Interclamp,rækværk, udendørs proffesionel gør-det-selv opbygning af gelænder og div. brugs / legeredskaber.

Interclamp er til udendørs proffesionel gør-det-selv opbygning af gelænder og div. brugs / legeredskaber.
Inter clamp sammensættes af standard galvaniserede rør + utallige interclamp moduler.

 

Smedejernsgelænder


Smedejern
Galvaniseret + Pulverlakeret.


Gelænder / rækværk
i gl.-dags Smedejern.
Udføres, tilpasses
og fast støbes. 
Tilpasses enkelt opgaver.

(Se montage billeder.)

 
 NY Lyskasserist !


GRATIS
Opmåling, Tilbud
Hurtig levering.


Lyskasser har utallige størrelser, udformninger og kræver derfor specifik opmåling for korrekt tilpasning af den ny lyskasserist.

Rustne lyskasseriste udgør en
sikkerhed`s risiko. 

 

 

 

T---35

 

T--35

 

 

StålTrapper Smedejernstrapper Opsadlede-Trapper Spindel-Trapper Indendørs-Trapper Udendørs-Trapper. - Schøller Stål - - Originale Gitterriste: Schøller Stål sælger Gitterriste.-

Copyright msi-trade.dk. All Rights Reserved.

Tilbud,Priser, vurdering af løsning / opmåling, foretages ved besøg på stedet. (Kbh. - Sjælland) Hurtig levering!
 * info@msi-trade.dk
Indendørs / Udendørs stål trapper Spindeltrapper Galvaniserede trapper Flugtvejs / Brand trapper Spindeltrappe Terræn trappe Industri trappe Smedearbejde stål opgaver:
Allround gelændere GelænderStolper håndlister og knælister. , Trappegelænder. trappekonstruktioner, såsom ved sportshaller, tribuner, koncertsale, stadioner
Altaner m.v. Altaner, altangange og balkoner,Trapper, korridorer, altangange, forhaller og andre adgangsveje,alt i varmtgalvaniseret, rustfrit stål,Smedejern,Aluminium
       

Har du ikke allerede selv været ude og prøve, hvad det vil sige at styre et fly, var det måske en god ide med en prøvelektion. En prøvelektion er en flyvning, hvor du sammen med en af vore erfarne instruktører kan prøve hvad moderne flyvning er.