www.msi-trade.dk/  TRAPPER, StålTrapper Smedejernstrapper Opsadlede-Trapper Spindel-Trapper Indendørs-Trapper Udendørs-Trapper. - Schøller Stål - - Originale Gitterriste: Schøller Stål sælger Gitterriste.-

Indendørs / Udendørs stål trapper   
Spindeltrapper   
Galvaniserede trapper   
Flugtvejs / Brand trapper   
Ligeløbstrappe   
Terræn trappe   
Industri trappe   
Trappetrin   

Galvaniseret / Pulverlakeret,Smedejern,Rustfrit stål,Aluminium

Tilbud,Priser,
vurdering af løsning / opmåling,
foretages ved besøg på stedet.
Kbh, Sjælland.
Hurtig levering!
Tlf. 7025 3630
 * 
Ringager 9 - 11
2605 Brøndby

 

Start   Kontakt Om Firma

 Steelsupply.dk * Shop 

 

TRAPPER oversigt:

 Ligeløbstrapper

Trapper udendørs

Trapper indendørs

 STÅLTRAPPER  inde.

Spindeltrappe

Trappe ligeløb

Trappe stilbar

Trappe til flugtvej

Trappe til industri

 Pris Billige TrappeVanger

Smedearbejde

 Rækværk Gelænder TYPER Udendørs !   tegninger.

Trappe typer:

Trappetrin Stål Trin:
 -

Ristetrin trappetrin:

TRINriste indgangsriste:

Riste: Gitterriste

Køreriste industririste:

Riste: Lyskasseriste

 
 

NYT GELÆNDER:

SE alle GELÆNDERE:

 
 
 
 
 
 

INDENDØRS
Trappe
Referencer :

 Opsadlet ståltrappe, venstre-sving
 Ståltrappe m. glastrin, venstre-sving
 Opsadlet fritstående, sort gelænder
 Indendørs ståltrappe
 Opsadlet,indvendig StålTrappe,med trætrin.
 Center-trappe
 GLASTRAPPE kunde-design
 
 
 

UDENDØRS
Trappe
Referencer:

 Udendørs Ståltrappe
 Spindeltrappe
 Altan-Trapper,
 Altan-Terrasser i Stål
 Spindeltrappe
 Altan + Spindeltrappe sort
 Trappe m. ristetrin
 Ligeløbstrappe
 Spindeltrappe Kbh.
 Spindeltrappe Gentofte
 Udskiftning af Trætrin
 Indgangs-trappe m. hårdttræ-trin
 Udvendig Halvsving Trappe m repos
 Kvartsving-trapper
 Ligeløbs-trapper
 

Mindre STÅLTRAPPER-:

 Trapper m. Opsadlet Riste-trin
 Trapper m. Opsadlede Riste-trin
 HOVEDTRAPPE m. hårdt-træ trin
 Trapper m. 1-trin
 Trapper m. 2-trin + repos
 Trapper m. 3-trin + Trin af gitterriste
 Trapper m. 3½ trin + Hulpladetrin
 Trapper m. 3 trin + repos + Gelænder,
 Trapper m. 4 trin + Rør-gelænder,
 Trapper m. 5 trin + Gelænder + Hulplade-trin
 Trapper m. 5 trin + Sort lakeret. + Gelænder
 Trapper m. 7 trin + Sort, Gelænder + trætrin
 BILLIG TRAPPE, ståltrappe
 
 

Træ til Trappetrin, Altan gulv, Terrassegulv

 
 Trapper INSPIRATION 1:
 Trapper INSPIRATION 2:
 
 
 
 
 

Hegn & Tråd Gitre:

 Vindues-gitter Tyverisikring
 PresseGitter Tråd-Hegn
 
 HEGN Trådhegn Flethegn
 HEGN PanelHegn
 HEGN Balusterhegn Smedejernshegn
 
 HEGN HegnsStolper
 
 
 
 
 

 ALUMINIUM:

 Trappe Skinner alu
 
 
 
 Anbefaling:
 Afslibning trægulve

 HERKULES GULVSERVICE

Kontakt:

 
 
 
 
 Anbefaling:
 
 Installatør - Elektriker

  Installatør, København:

Ivan P. EL-Service.

 
 
  

KONTAKT #1

Uforpligtende tilbud / Leveringstider:
Henvendelse direkte

msi-trade.dk
v/Schøller Stål ApS
Ringager 9 - 11
2605 Brøndby

Kundeservice
Tlf. 7025 3630
CVR..nr 33640706


Kontakt os her

E-mail svartider !


Ekspedition #1

Åbningstider:
Kontor

Mandag - Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 13:00

Tlf.
7025 3630

 

Partner / Samarbejde:


 
SchøllerStål
  steelsupply.dk
  steelsupply.dk/shop/
  msi-group.dk


  msi-trade.dk
  msi-trade.dk/ Gelændere
  msi-trade.dk/ TRAPPER
  msi-trade.dk/ HEGN
 

  i samarbejde med:

 
  HERKULES
GULVSERVICE

 .EL INSTALLATØR
  Ivan P. Elservice


Anbefaling:

Seriøst
Regnskabs program

 


 

msi-trade.dk/trapper/: | Kontaktinfo | Adresse :


msi-trade.dk/trapper/

 

msi-trade.dk v/ SCHØLLER STÅL ApS Fabriksparken 18b 1.sal 2605 Brøndby
Kundeservice Tlf. 7025 3630 CVR..nr 33640706

info@70253630.dk
___________________________

Åbningstider:
Kontor

Mandag - Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 13:00

Tlf.
7025 3630


  Kontakt-formular 

MVH. msi-trade

 

 
msi-trade-truckking...Stål trapper...hurtig levering... lige til døren !

msi-trade.dk handelsbetingelser:


1.Tilbud.

Hvor andet ikke udtrykkeligt er anført, er ethvert tilbud på trappe-løb: Ståltrappe / Smedejernstrappe / gelænder / værn / opgave, tilbud, kun bindende for os i 90 dage og i øvrigt under forbehold for eventuelle ændringer i de tilgrundliggende råvarepriser. Ved ordrer af større eller mindre mængder end tilbudt forbeholder msi-trade. os ret til ændring i pris og leveringstid.
I tilfælde af, at tegninger, beskrivelser, modeller og lignende vederlagsfrit udleveres i forbindelse med tilbud forbliver disse vor ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til 3.person og skal tilbageleveres til msi-trade., såfremt tilbud ikke accepteres.

2. Ordrer.
Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle trappe ordrer til de på ordredagen gældende priser og leveringsmæssigt under forbehold for force majeure og andre forbehold, som msi-trade. ikke er herre over.
Leveringsbetingelser og betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse/faktura. De angivne priser er ekskl.. nationale afgifter.

3. Levering og forsendelse.
Medmindre særlig forsendelsesmåde er aftalt, foretages trappe forsendelsen på den måde, som msi-trade. til enhver tid finder mest hensigtsmæssig.
I tilfælde af leveringsfrist, der ikke er omfattet af punkt 6, hæfter msi-trade. ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab.

4. Reklamation.
Reklamation over fejl eller mangler ved effektuering af en ordre må ske inden 14 dage efter modtagelsen af varen. Under hensyn til reklamationens art må ingen vare returneres uden forudgående aftale. msi-trade. har intet ansvar for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af mangelfuld leverance.

5. Produktansvar.
Forvolder en af msi-trade. leveret vare,trappe,gelænder, skade på person eller ting, er msi-trade. kun ansvarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af msi-trade..
msi-trade. er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.
msi-trade. hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. Vort ansvar for skade på ting kan aldrig overstige
kr. 1.000.000.

6. Force majeure.
msi-trade. forbeholder msi-trade. ansvarsfrihed for force majeure af enhver art, når denne indtræder efter aftalens indgåelse og medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens opfyldelse.

7. Værneting.
For begge parter gælder Sø- og Handelsretten i København som værneting.

8. Udvidet ansvar for mangler i særlige tilfælde.
Såfremt levering sker til en køber, for hvem der gælder et udvidet mangelansvar i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklausul (Byggestyrelsens cirkulære af 25. juni 1986), gælder følgende regler:
Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod vor køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod os. Også i sådanne tilfælde kan msi-trade. kun gøres ansvarlige for mangler i det omfang, vor egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af vort eget kontraktforhold med vor køber.
msi-trade. anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.


msi-trade.dk

 

 

Stål trapper...hurtig levering... lige til døren !................Levering og forsendelse. Medmindre særlig forsendelsesmåde er aftalt, foretages trappe forsendelsen på den måde, som msi-trade. til enhver tid finder mest hensigtsmæssig. I tilfælde af leveringsfrist, der ikke er omfattet af punkt 6, hæfter msi-trade. ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. 

 

Trappetrin Ståltrin galvaniseret

*Udendørs* Trappetrin stål galvaniseret

Indgangsrist med stilbare aluminiumsben

RISTE til indgang galvaniseret, skraberist

Riste, KØREriste, Kraftige riste

Smedejernsgelænder,design,MONTERING,OPSÆTNING:

LYSKASSERISTE NY LYSKASSERIST

Trappe typer,Ståltrappe,Indendørs,indvendig,Undendørs

Udendørs Trapper Galvaniseret Ligeløb

Udendørs indgang Trappe, galvaniseret m. Hulplade trin.

Montering af: 5 Trins indendørs trappe

Trappe:indendørs trapper,pulver lakeret

Trappe indendørs Stål gelænder Hvid lakeret

Trapper:Ligeløbs*trappe,Trapper m. Ligeløb,lakeret

Trappe:Ligeløb,udvendig,udendørs,galvaniseret

Trapper:stilbare Terræn trappe,byggeplads

trapper galvaniserede Stilbare:repos,Gelænder,værn strækmetal.

flugtvejs*trappe,Trapper,

Pris billig Ståltrappe,m.reposer,industri,alt varmtgalvaniseret,

Trapper Stål galvaniserede for industri.

Ståltrappe m. ristetrin,riste dæk,gelænder rækværk, i galvaniseret stål.

Ståltrappe m. hulplade trin,gelænder rækværk, i galvaniseret firkant rør.

Pris billig,Ståltrappe m. riste-trin,riste dæk,gelænder, rækværk,

Indendørs StålTrappe m.ristetrin,Gelænder i stålrør 43mm.

Spindeltrappe Renovering .MONTERING,TILBUD,PRIS.

Spindeltrappe KBH.MONTERING,TILBUD,PRIS.

Spindeltrappe Kastrup.MONTERING,TILBUD,PRIS.

Spindeltrappe Glostrup.MONTERING,TILBUD,PRIS.

Spindeltrapper div. billeder.MONTERING,TILBUD,PRIS.

Spindeltrappe, Flugtvejs-Spindeltrappe Brand-Spindeltrappe

Spindeltrappe Galvaniseret Spindeltrappe malet,

Smedearbejde,Stål,Aluminium,Rustfrit stål.MONTERING,TILBUD,PRIS.

Trappe,Ståltrappe,Galvaniseret trappe,trappetrin,TILBUD,PRIS.

 

Ristetrin trappetrin: Trinriste Galv. Stål Trappetrin

TRINriste indgangsriste: TRINriste Galv. indgangsriste, DØRriste

Riste: Gitterriste Gitterriste, galv. Riste: Gitterriste

Køreriste industririste: Kraftige RISTE, Køreriste, Kørestærke Riste

Riste: Lyskasseriste Lyskasseriste, tremmeriste, lyskasse riste

 


TRAPPER, Trapper indendørs, trapper udendørs, hurtig levering, SchøllerStål ApS

 Alternative trapper:


MODERNE TRAPPER
i stål og glas

MODERNE TRAPPER, Leveres Monteres af msi-trade.dk... Design spindeltrappe med faconskåret glas-trappetrin.
Leveres Monteres af
msi-trade.dk


 

 

 Trapper, gelænder FYN


StålTrapper,
StålAltaner,
Stål Gelænder.


OBS...
Tilbud, Pris,
Opmåling
på FYN.

Kampagne tilbud angående opmåling for Trapper, StålAltaner, Gelændere for
kunder på FYN.
Læs mere...


 Trapper, gelænder FYN
 

T--69+

T--65
 

 

Prof rens af rustfrit stål:


Vedligeholdelse af rustfrit stål:


Mange udendørs miljøer kan forårsage brune pletter på rustfrit stål.
Det bedst kendte eksempel på rust i rustfrit stål er Operahuset i København, hvor selv ”syrefast” stål har vist sig at blive angrebet af overfladisk rust.
En god regel er at rengøre de rustfri overflader, så ofte som man vasker bygningens vinduer !.... mere...

 
 
 

 SKRABE Riste !


Skraberist, Dørrist, MåtteristLøs rist i nedstøbt stålramme.
Bestilles, tilpasset til opgave.

 

 Kraftige riste


Køreriste, Kørestærke Riste,  fremstilles efter opgave i mange forskellige dimensioner.

Køreriste, Kørestærke Riste, fremstilles efter opgave og pre-fabrikerede, i mange forskellige dimensioner. Køreriste, Kørestærke Riste, leveres ubehandlede for viderebearbejdning af smede-firmaer.
Køreriste, Kørestærke Riste, kan leveres ubehandlede for viderebearbejdning af smede-firmaer.


Smedejernsgelænder


Smedejern
Galvaniseret + Pulverlakeret.


Gelænder / rækværk
i gl.-dags Smedejern.
Udføres, tilpasses
og fast støbes. 
Tilpasses enkelt opgaver.

(Se montage billeder.)

 
 NY Lyskasserist !


GRATIS
Opmåling, Tilbud
Hurtig levering.


Lyskasser har utallige størrelser, udformninger og kræver derfor specifik opmåling for korrekt tilpasning af den ny lyskasserist.

Rustne lyskasseriste udgør en
sikkerhed`s risiko. 

 

 

 

T---35

 

T--35

 

 

StålTrapper Smedejernstrapper Opsadlede-Trapper Spindel-Trapper Indendørs-Trapper Udendørs-Trapper. - Schøller Stål - - Originale Gitterriste: Schøller Stål sælger Gitterriste.-

Copyright msi-trade.dk. All Rights Reserved.

Tilbud,Priser,vurdering af løsninger /
opmåling, foretages ved besøg på stedet.
Hurtig levering!
 * Tlf. 7025 3630 *
msi-trade. International .MONTERING, TILBUD, PRISER. CROSINOX rustfri gelænder, Spindeltrappe, Trappe,Ståltrappe,Galvaniseret trappe,trappetrin, msi-trade. International .MONTERING, TILBUD, PRISER. Trappegelænder, Pris billig,Ståltrappe m. riste-trin,riste dæk,gelænder, rækværk Stålgelænder,rækværk, msi-trade. International .MONTERING, TILBUD, PRISER.Ståltrappe m. ristetrin,riste dæk,gelænder rækværk, i galvaniseret stål. Gelænder systemer:Rustfrit stål fremstilling, montering, rustfri stål, smed,
       

Har du ikke allerede selv været ude og prøve, hvad det vil sige at styre et fly, var det måske en god ide med en prøvelektion. En prøvelektion er en flyvning, hvor du sammen med en af vore erfarne instruktører kan prøve hvad moderne flyvning er.