www.msi-trade.dk/  TRAPPER, StålTrapper Smedejernstrapper Opsadlede-Trapper Spindel-Trapper Indendørs-Trapper Udendørs-Trapper. - Schøller Stål - - Originale Gitterriste: Schøller Stål sælger Gitterriste.-

Indendørs / Udendørs stål trapper   
Spindeltrapper   
Galvaniserede trapper   
Flugtvejs / Brand trapper   
Ligeløbstrappe   
Terræn trappe   
Industri trappe   
Trappetrin   

Galvaniseret / Pulverlakeret,Smedejern,Rustfrit stål,Aluminium


Tilbud,Priser,
vurdering af løsning / opmåling,
foretages ved besøg på stedet.
Kbh, Sjælland.
Hurtig levering!
Tlf. 7025 3630  * 
Ringager 9 - 11
2605 Brøndby

Start Trapper  | start Gelændere    Føj til foretrukne   Kontakt Om Firma

.

 Steelsupply.dk * Shop 

 

TRAPPER oversigt:

 Ligeløbstrapper

Trapper udendørs

Trapper indendørs

 STÅLTRAPPER  inde.

Spindeltrappe

Trappe ligeløb

Trappe stilbar

Trappe til flugtvej

Trappe til industri

 Pris Billige TrappeVanger

Smedearbejde

Trappe typer:

Trappetrin Stål Trin:
 -

Ristetrin trappetrin:

TRINriste indgangsriste:

Riste: Gitterriste

Køreriste industririste:

Riste: Lyskasseriste

 
 

NYT GELÆNDER:

SE alle GELÆNDERE:

 
 
 
 
 
 

INDENDØRS
Trappe
Referencer :

 Opsadlet ståltrappe, venstre-sving
 Ståltrappe m. glastrin, venstre-sving
 Opsadlet fritstående, sort gelænder
 Indendørs ståltrappe
 Opsadlet,indvendig StålTrappe,med trætrin.
 Center-trappe
 GLASTRAPPE kunde-design
 
 
 

UDENDØRS
Trappe
Referencer:

 Udendørs Ståltrappe
 Spindeltrappe
 Altan-Trapper,
 Altan-Terrasser i Stål
 Spindeltrappe
 Altan + Spindeltrappe sort
 Trappe m. ristetrin
 Ligeløbstrappe
 Spindeltrappe Kbh.
 Spindeltrappe Gentofte
 Udskiftning af Trætrin
 Indgangs-trappe m. hårdttræ-trin
 Udvendig Halvsving Trappe m repos
 Kvartsving-trapper
 Ligeløbs-trapper
 

Mindre STÅLTRAPPER-:

 Trapper m. Opsadlet Riste-trin
 Trapper m. Opsadlede Riste-trin
 HOVEDTRAPPE m. hårdt-træ trin
 Trapper m. 1-trin
 Trapper m. 2-trin + repos
 Trapper m. 3-trin + Trin af gitterriste
 Trapper m. 3½ trin + Hulpladetrin
 Trapper m. 3 trin + repos + Gelænder,
 Trapper m. 4 trin + Rør-gelænder,
 Trapper m. 5 trin + Gelænder + Hulplade-trin
 Trapper m. 5 trin + Sort lakeret. + Gelænder
 Trapper m. 7 trin + Sort, Gelænder + trætrin
 BILLIG TRAPPE, ståltrappe
 
 

Træ til Trappetrin, Altan gulv, Terrassegulv

 
 Trapper INSPIRATION 1:
 Trapper INSPIRATION 2:
 
 
 
 
 

Hegn & Tråd Gitre:

 Vindues-gitter Tyverisikring
 PresseGitter Tråd-Hegn
 
 HEGN Trådhegn Flethegn
 HEGN PanelHegn
 HEGN Balusterhegn Smedejernshegn
 
 HEGN HegnsStolper
 
 
 
 
 

 ALUMINIUM:

 Trappe Skinner alu
 
 
 
 Anbefaling:
 Afslibning trægulve

 HERKULES GULVSERVICE

Kontakt:

 
 
 
 
 Anbefaling:
 
 Installatør - Elektriker

  Installatør, København:

Ivan P. EL-Service.

 
 
  

KONTAKT #1

Uforpligtende tilbud / Leveringstider:
Henvendelse direkte

msi-trade.dk
v/Schøller Stål ApS
Ringager 9 - 11
2605 Brøndby

Kundeservice
Tlf. 7025 3630
CVR..nr 33640706


Kontakt os her

E-mail svartider !


Ekspedition #1

Åbningstider:
Kontor

Mandag - Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 13:00

Tlf.
7025 3630

 

Partner / Samarbejde:


 
SchøllerStål
  steelsupply.dk
  steelsupply.dk/shop/
  msi-group.dk


  msi-trade.dk
  msi-trade.dk/ Gelændere
  msi-trade.dk/ TRAPPER
  msi-trade.dk/ HEGN
 

  i samarbejde med:

 
  HERKULES
GULVSERVICE

 .EL INSTALLATØR
  Ivan P. Elservice


Anbefaling:

Seriøst
Regnskabs program


 

 

 

    Trappe typer,Galvaniseret / lakeret, i stål:

Trappe typer,Ståltrappe,Indendørs,indvendig,Undendørs,GALVANISERET TRAPPE,Montering,Pris,tilbud:
Trappe tegning:

Trappe/gelænder guide:

Trappe typer:
Princip Trappe tegning | Ligeløbstrappe | Ligeløbstrappe m. repos | 1/4 Sving trappe | 1/4 Sving trappe m. repos | 2x 1/4 sving trappe m. repos | 2x 1/4 sving trappe | ½ sving trappe m. repos | ½ sving trappe | Vindel trappe | Spindel trappe |

Trappe Fagudtryk:
Baluster | Bagvange | Forvange | Fri-højde | Ganglinie | Grund | Hældning | Hældningslinie | Håndliste | Lysning | Løb | Mellemrepos | Mægler | Repos,hovedrepos | Rækværk / gelænder | Stigning | Stigning-tegn | Stødtrin | Trappe | Trappehul | Trapperum | Trin,Trappetrin | Trinoverside | Trinforkant, trinfremspring | Udtrin | Vange |

 Ligeløbstrappe:
Ligeløbstrappe m. repos | Ligeløbstrappe.


1/4 Sving trappe

1/4 Sving trappe m. repos | 1/4 Sving trappe


2x 1/4 sving trappe

2x 1/4 sving trappe m. repos | 2x 1/4 sving trappe.


½ sving trappe

½ sving trappe m. repos | ½ sving trappe


Vindel trappe / Spindel trappe

Vindel trappe / Spindel trappe

Forskel på Spindeltrappe / Vindeltrappe:...

 

Princip Trappe:

Princip tegning Trappe

Princip tegning Trappe

Vejledende stigning for : Stige - Lejder - Trappestige - Trappe - Stilbar trappe - Rampe / Skråplan.

 


Lejdere
Fastgjort lejder med stigetrin
75º < Vinkel≤ 90º
 
Stiger
Fastgjort stige med trin
45º < Vinkel ≤ 75º
 
Trapper
Fastgjort trappe med trappetrin
20º < Vinkel ≤ 45º
 
Ramper
Fastgjort rampe med skråtstillet plan
0º < Vinkel ≤ 20º

Passende hældning /stigning,for stiger,trapper,ramper og skråplanerSe Standard Udendørs Galvaniseret Gelænder,Rækværk Typer !

Baluster:   Lodret stang, som indgår i rækværkets udfyldning. Den er forneden fastgjort til vange eller trin og foroven til håndliste. - pinde/stænger/rundstokke, der er monteret imellem vange og håndliste.Trappeværn.

 

     

 

Bagvange:   - den trappevange, der støder op mod en væg.

 

     

 

Forvange:   - den trappevange, hvor balustrene sidder fast, og den trappevange, der vender mod rummet.

 

     

 

Fri højde:   Lodret afstand mellem trappens hældningslinie og en linie parallel med denne, der tangerer den over liggende konstruktionsdels underkant.

 

     

 

Ganglinie:   Teoretisk linie, der - indtegnet i trappens vandrette billede - angiver den gennemsnitlige bane, brugere af trappen færdes i.

 

     

 

Grund:   Afstand fra trinforkant ved to på hinanden følgende trin, målt vandret i ganglinien.

 

     

 

Hældning:   Vinkel mellem hældningslinien og dennes projektion på vandret plan.

 

     

 

Hældningslinie:   Tænkt linie, der forbinder punkter, i hvilke ganglinien skærer trinoversidernes forkanter, og som strækker sig ned til reposen ved trappeløbets begyndelse.

 

     

 

Håndliste:   Liste,gelænder, der tjener til støtte for den op- eller nedstigende person. - sidder øverst på balustrene.
Håndliste til børn, 65 cm over trin.

 

     

 

Lysning:   Volumen gennem alle trappens etager, omkring hvilket trappeløb og reposer er placeret.

 

     

 

Løb:   Ubrudt rækker af trin mellem to reposer.

 

     

 

Mellemrepos:   En repos beliggende mellem to etageadskillelser. - afsats, der opdeler trappen i flere forløb.

 

     

 

Mægler:    - stolpen i gelænder i bunden af trappen = (startmægler) og foroven = (slutmægler) på trappen. - det 1. trin, som mægleren sidder fast i.

 

     

 

Repos, hovedrepos:   En afsats (repos) eller en del af etageadskillelsen (hovedrepos) ved enderne af trappeløbene. - en afsats, der opdeler trapper i flere forløb.

 

     

 

Rækværk / gelænder:   Beskyttelses- og støtteforanstaltning, der anbringes på trappeløbets og reposens frie sider og normalt består af håndliste og trappebalustre.

 

     

 

Stigning:   Den lodrette afstand mellem to på hinanden følgende trappetrin oversider.

 

     

 

Stødtrin:   Den lodrette konstruktionsdel af et trappetrin eller trinets forside.
Stødtrinets hældning kan afvige fra lodret. - trin-flade, der lukker trappen lodret bagtil.

 

     

 

Trappe:   Et hul i en række vandrette afsatser, trappetrin eller reposer,som gør det muligt at bevæge sig til fods til andre etage niveauer.

 

     

 

Trappehul:   Et hul i en etageadskillelse, beregnet til trappen.

 

     

 

Trapperum:   Volumen beregnet til at rumme trappen, tillige med de vægoverflader, der afgrænser dette trappe volumen.

 

 

 

 

 

Trin:   Del af et trappeløb omfattende én vandret trædeflade og ét lodret spring op eller ned til en tilgrænsende trædeflade. - den flade, du træder på.

 

     

 

Trinoverside, trin (trinplanke):   Trinets trædeflade (trinoverside) eller den vandrette konstruktionsdel af et trappetrin (trin eller trinplanke).

 

     

 

Trinforkant, trinfremspring:   Forkant af trinoverside (trinforkant) eller den del af trappetrin (trinplanke), der springer frem foran stødtrinets forside (trin fremspring).

 

     

 

Udtrin:   - det trappetrin, hvor trappen slutter øverst og møder gulvet.  
     

 

Vange:   En skråtliggende konstruktionsdel som bærer trappe trinene.
Ud for reposer kan dog forekomme vandrette, ikke bærende vanger.

 


Alt i varmtgalvaniseret, rustfrit stål, udførelse.

     

Trappe/gelænder guide:

Højde på værn/rækværk*  Min. 1,0 m
Trapper & ramper            Min. 0,8 m
Trappereposer                 Min. 0,9 m
Altangange                      Min. 1,2 m
Afstanden mellem balustre*
Afstanden mellem alle typer balustre
(lodrette & vandrette) skal være udformet, så de ikke giver anledning til personskader.

* Kilde: Bygningsreglement for erhvers- ogetagebyggeri afsnit 4.2.4

 

Mindre STÅLTRAPPER-:

 Trapper m. Opsadlet Riste-trin
 Trapper m. Opsadlede Riste-trin
 HOVEDTRAPPE m. hårdt-træ trin
 Trapper m. 1-trin
 Trapper m. 2-trin + repos
 Trapper m. 3-trin + Trin af gitterriste
 Trapper m. 3½ trin + Hulpladetrin
 Trapper m. 3 trin + repos + Gelænder,
 Trapper m. 4 trin + Rør-gelænder,
 Trapper m. 5 trin + Gelænder + Hulplade-trin
 Trapper m. 5 trin + Sort lakeret. + Gelænder
 Trapper m. 7 trin + Sort, Gelænder + trætrin
 BILLIG TRAPPE, ståltrappe

Trappetrin Ståltrin galvaniseret

*Udendørs* Trappetrin stål galvaniseret

Indgangsrist med stilbare aluminiumsben

RISTE til indgang galvaniseret, skraberist

Riste, KØREriste, Kraftige riste

Smedejernsgelænder,design,MONTERING,OPSÆTNING:

LYSKASSERISTE NY LYSKASSERIST

Trappe typer:
Smedearbejde
Trappe til industri
Trappe til flugtvej
Trappe stilbar
Trappe ligeløb
Spindeltrappe
Trapper indendørs
Trapper udendørs

Gelænder: Crosinox udendørs:

Gelænder: Crosinox Glas værn:

Gelænder: Crosinox stålwire værn:

Pris billigt, Gelænder i galvaniseret stål, Firkantrør / Ø-rør

Trappe/gelænder guide:

Nyeste udendørs gelænder, opgaver / referencer:

Crosinox Gelænder vedligeholdelse:

Gelænder systemer:

Crosinox Gelænder:

Gelænder Håndliste træ:

Crosinox Indendørs:

Crosinox Udendørs:

Crosinox Terrasse/Altan:

Crosinox Glas værn:

Crosinox stålwire værn:

Gelænder vedligehold:

Clamp gelænder:

Park gelænder:

Pris billigt, Gelænder:

Smedearbejde:

Smedejern Gelænder:

 

Ristetrin trappetrin: Trinriste Galv. Stål Trappetrin

TRINriste indgangsriste: TRINriste Galv. indgangsriste, DØRriste

Riste: Gitterriste Gitterriste, galv. Riste: Gitterriste

Køreriste industririste: Kraftige RISTE, Køreriste, Kørestærke Riste

Riste: Lyskasseriste Lyskasseriste, tremmeriste, lyskasse riste

 TRAPPER, Trapper indendørs, trapper udendørs, hurtig levering, SchøllerStål ApS

 

 

 Trapper, gelænder FYN


StålTrapper,
StålAltaner,
Stål Gelænder.


OBS...
Tilbud, Pris,
Opmåling
på FYN.

Kampagne tilbud angående opmåling for Trapper, StålAltaner, Gelændere for
kunder på FYN.
Læs mere...


 Trapper, gelænder FYN
 

NYT Gelænder !

Håndliste i TRÆ
Væg gelænder /
Håndliste i TRÆ,
du selv kan montere:

NYT GELÆNDER    NY  HÅNDLISTE   !

 Håndliste i 45mm EG - Gelænder Træ Rundstok 

  Håndliste holder: nr.E02244  Håndliste holder: nr.E02243   
 

 

 

FRANSK ALTAN !


FRANSK ALTAN Galvaniseret stål med sikkerheds-Glas.
FRANSK ALTAN Galvaniseret stål med SIKKERHEDSGLAS

FRANSK ALTAN Rustfrit stål med SIKKERHEDSGLAS.
FRANSK ALTAN Rustfrit stål med sikkerheds-Glas.

 
 Alternative trapper:


MODERNE TRAPPER
i stål og glas

MODERNE TRAPPER, Leveres Monteres af msi-trade.dk... Design spindeltrappe med faconskåret glas-trappetrin.
Leveres Monteres af
msi-trade.dk


 

Inter Clamp:

Inter Clamp gelænder:
Interclamp,rækværk, udendørs proffesionel gør-det-selv opbygning af gelænder og div. brugs / legeredskaber.

Interclamp er til udendørs proffesionel gør-det-selv opbygning af gelænder og div. brugs / legeredskaber.
Inter clamp sammensættes af standard galvaniserede rør + utallige interclamp moduler.

 

T--69+

T--65
 

Smedejernsgelænder


Smedejern
Galvaniseret + Pulverlakeret.


Gelænder / rækværk
i gl.-dags Smedejern.
Udføres, tilpasses
og fast støbes. 
Tilpasses enkelt opgaver.

(Se montage billeder.)

 
  Rist til indgang.


Riste på ben, Dørriste, Indgangsriste.

TRINrist,indgangsrist m. stilbare ben

Riste med aluminiums- ben,
Riste der kan justeres/ reguleres/ stilles, i højden..

 
 

Trapper efter opgave:

 
 NY Lyskasserist !


GRATIS
Opmåling, Tilbud
Hurtig levering.


Lyskasser har utallige størrelser, udformninger og kræver derfor specifik opmåling for korrekt tilpasning af den ny lyskasserist.

Rustne lyskasseriste udgør en
sikkerhed`s risiko. 

 

 

 

T---35

 

T--35

 

 

StålTrapper Smedejernstrapper Opsadlede-Trapper Spindel-Trapper Indendørs-Trapper Udendørs-Trapper. - Schøller Stål - - Originale Gitterriste: Schøller Stål sælger Gitterriste.-

Copyright msi-trade.dk. All Rights Reserved.

Tilbud,Priser, vurdering af løsning / opmåling, foretages ved besøg på stedet. (Kbh. - Sjælland) Hurtig levering!
 * info@msi-trade.dk
Indendørs / Udendørs stål trapper Spindeltrapper Galvaniserede trapper Flugtvejs / Brand trapper Spindeltrappe Terræn trappe Industri trappe Stødtrin,Trappe,Trappehul,Trapperum, Trin,Trappetrin,Trinoverside,Trinforkant, trinfremspring,Udtrin,Vange. Princip Trappe tegning,Ligeløbstrappe, Ligeløbstrappe m. repos,1/4 Sving trappe,1/4 Sving trappe m. repos,2x 1/4 sving trappe m. repos,2x 1/4 sving trappe,½ sving trappe m. repos,½ sving trappe,Vindel trappe,Spindel trappe, Baluster,Bagvange,Forvange,Fri-højde,Ganglinie,Grund,Hældning, Hældningslinie,Håndliste,Lysning, Løb,Mellemrepos,Mægler,Repos, hovedrepos,Rækværk / gelænder, Stigning,Stigning-tegn,
       

Har du ikke allerede selv været ude og prøve, hvad det vil sige at styre et fly, var det måske en god ide med en prøvelektion. En prøvelektion er en flyvning, hvor du sammen med en af vore erfarne instruktører kan prøve hvad moderne flyvning er.